ADVOKÁTNÍ SLUŽBY

Vítejte na mých webových stránkách. Advokátní praxi vykonávám od roku 2000 se zaměřením na poskytování advokátních služeb zejména v oblasti občanského, rodinného, bytového a dědického práva včetně konzultací, porad, právních rozborů a doporučení s individuálním přístupem ke klientovi. Klientům poskytuji kvalitní, srozumitelné a dostupné advokátní služby. V některých případech poskytuji právní služby online – bez nutnosti vaší osobní návštěvy, např. návrhy na rozvod, vypracování smluv, návrhů či podání apod.

Nemovitosti – kompletní právní servis týkající se převodu nemovitostí, sepis kupních, darovacích a dalších smluv, podílové spoluvlastnictví, zástavy

Občanské právo – servis a zastoupení u soudů při řešení občanskoprávních sporů, vlastnických, závazkových, bytových, dědických, sepis smluv, náhrady škody, exekuce.

Vymáhání pohledávek – sepis žalobních návrhů na úhradu dlužných částek, sepis exekučních návrhů dle exekučních titulů

Rodinné právo – sepis sporných i nesporných návrhů na rozvod, dohod o vypořádání společného jmění manželů a bydlení, návrhů na úpravu výchovy a výživy dětí pro dobu po rozvodu, výživné manželů, sepis žalobních návrhů na vypořádání SJM.

Bytové právo – smlouvy o převodu vlastnictví bytových jednotek, nájemní a družstevní bydlení, nájemní smlouvy na bytové a nebytové prostory, výpověď nájmu, vyklizení bytu a nebytových prostor, smlouvy o převodu družstevního podílu v bytovém družstvu, právní problematika SVJ a bytových družstev.

Dědické právo – zastoupení v dědickém řízení u notáře i u soudu, právní poradenství ve věcech dědění, sepis žalob o neplatnost závěti a listiny o vydědění.

Zastupování – klienta při jednáních s fyzickými a právnickými osobami, v soudních řízeních a to před soudy všech stupňů, v notářských a  exekučních řízeních, sepis žalob, odvolání, dovolání, ústavních stížnost.

 

CENÍK

Za poskytnutí právních služeb se účtuje mimosmluvní odměna stanovená dle vyhl.č. 177/1996 Sb. v platném znění */advokátní tarif/
nebo
smluvní odměna tj. smluvně dohodnutá odměna s klientem buď časová/hodinová, za úkon, podílová, paušální.

Tato cena je sdělena mailem na základě nezávazné mailové poptávky na můj mail : advokat-mal@volny.cz

 

KONTAKT

V případě zájmu o právní služby mne můžete kontaktovat buď telefonicky, nebo elektronickou poštou:

mobil 606 085 601
e-mail : advokat-mal@volny.cz

Sídlo:
Mazurská 846/2d
181 00 Praha 8 - Troja

 

Povinně zveřejňované informace dle zákona na ochranu spotřebitele:

Spotřebitelem se rozumí fyzická osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání / tj. občan jakožto konečný spotřebitel/.

Podle § 14 ve spojení s § 20e písm. d/ zákona na ochranu spotřebitele č. 634/1992 Sb. je subjektem pro řešení mimosoudních sporů klienta s advokátem Česká advokátní komora www.cak.cz.